7/1/10

Το Θριάσιο Πεδίο έχει μετατραπεί σε «εφιαλτικό τοπίο»


Έντονη ανησυχία προκάλεσε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων που χορηγήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις αρχές Οκτωβρίου στην περιοχή Ήρεμος Τόπος Ασπροπύργου.

η 'ορογένεση' από τα σκουπίδια στον ΧΑΔΑ Φυλής

Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην μονάδα αυτή θα γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων με μεθόδους όπως: χημική εξουδετέρωση, αδρανοποίηση, συμπλοκοποίηση, χημική κατακρήμνιση, οξείδωση και αναγωγή, καθίζηση, διύλιση και σταθεροποίηση.
Έγκυροι επιστήμονες θεωρούν ότι τέτοιες μονάδες αποτελούν βραδυφλεγείς περιβαλλοντικές βόμβες για την ήδη κορεσμένη από ρυπογόνες δραστηριότητες περιοχή. Παράλληλα, η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά το ήδη υπερφορτωμένο οδικό δίκτυο και μάλιστα με επικίνδυνα φορτία...συνέχεια