22/12/09

Περιφερειακή οδός για τη σύνδεση Δάσους - Δαφνίου. Επιστολή Διαμαρτυρίας.Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου μας ενημέρωσε προφορικά ότι το έργο «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» θα συνεχιστεί και η ονομασία του, ως προς το σκέλος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι «Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση Δαφνί, περιοχής Ποικίλου όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής». Η ονομασία του έργου παραμένει ίδια «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» κατά το σκέλος της χρηματοδότησης του.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν δεν είναι ουσιαστικές, όπως είχε δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (14/01/08) και ιδιαίτερα στην μετονομασία του έργου. Η ουσιαστική μας ένσταση, η οποία και παραμένει, ήταν ότι μετά την υλοποίηση του έργου με το ίδιο όνομα «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» υπάρχουν πολλά περιθώρια για μελλοντικές παρεμβάσεις (υπάρχουν πολλές διεκδικήσεις) οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ‘αξιοποίηση’ του εναπομείναντος Ποικίλου Όρους από μεγάλα και μικρά συμφέροντα.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Συλλόγου Αφαίας Χαϊδαρίου, ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δαφνίου Χαϊδαρίου «ο Δαφναίος Απόλλων» και η Διαρκής Κίνηση για την υπεράσπιση των δασών και αλσών του Χαϊδαρίου συνέταξαν την παρακάτω επιστολή, την απέστειλαν στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την κοινοποίησαν στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου και στο Δασαρχείο Αιγάλεω:
ΠΡΟΣ
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Κοιν. Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Δασαρχείο Αιγάλεω.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την βαθειά μας αγανάκτηση και ανησυχία για τις διάφορες παρεμβάσεις που δέχεται το Ποικίλο Όρος εδώ και έξι χρόνια από το Δήμο Χαϊδαρίου και από ιδιώτη μηχανικό (εργολήπτης δημοσίων έργων), με πρόσχημα την αναβάθμιση τμήματος του δασικού δρόμου (από Άνω Δάσος έως Δαφνί) μήκους 750 μέτρων περίπου και την ανακατασκευή του μονοπατιού μήκους 150 μέτρων περίπου που συνδέει το δασικό δρόμο με το Δαφνί. Οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με τον Δήμο Χαϊδαρίου, έχουν σαν σκοπό τη δημιουργία χώρων υπαίθριας αναψυχής.
Παρακάτω θα σας παραθέσουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε από το 2004 μέχρι σήμερα για να σώσουμε το Ποικίλο Όρος από τις παράνομες παρεμβάσεις:

1) Του Ιδιώτη Μηχανικού (εργολήπτης δημοσίων έργων), ο οποίος με δική του πρωτοβουλία και με πρόσχημα την αναβάθμιση του Ποικίλου Όρους εκτέλεσε αυθαίρετα εργασίες εντός της δασικής έκτασης με εκσκαπτικά μηχανήματα οι οποίες είναι οι εξής:
-Διάνοιξη και διαμόρφωση τεσσάρων νέων δρόμων καταστρέφοντας την χλωρίδα της περιοχής,
-Διαπλάτυνση τμήματος του δασικού δρόμου από το Άνω Δάσος έως την Συνοικία Δαφνί,
-Επιχωμάτωση τμήματος του μονοπατιού και εκτέλεση εργασιών διάνοιξης όλου του μονοπατιού που συνδέει το δασικό δρόμο με τη συνοικία Δαφνί, κόβοντας πεύκα και αγριελιές,
-Διάνοιξη νέας εισόδου πλησίον της μπάρας πυρασφάλειας στην Οδό Ακροπόλεως. Διαμόρφωση πεζοδρομίου πλάτους 3,50 μέτρων περίπου με επιχωμάτωση από το τέρμα της παραπάνω Οδού μέχρι την μπάρα και κοπή όλων των δενδρυλλίων που υπήρχαν στο χώρο αυτό,
-Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εντός του χώρου του μικρού νταμαριού, που βρίσκεται όπισθεν του Ψυχιατρείου, καταστρέφοντας όλα τα δενδρύλλια που υπήρχαν μέσα με το πρόσχημα δημιουργίας θεάτρου,
-Προχώρησε σε περαιτέρω επιχωμάτωση όλης της επιφάνειας της εισόδου του Ποικίλου Όρους από το Άνω Δάσος, κόβοντας δενδρύλλια (πικροδάφνες, πεύκα και αγριελιές).

Οι παραπάνω εργασίες εκτελέστηκαν σε μήκος 750 μέτρων εντός δασικής περιοχής.
Παρά τις έντονες και επανειλημμένες διαμαρτυρίες των περιοίκων, οι εργασίες του παραπάνω ιδιώτη διεκόπησαν μετά από δύο εβδομάδες περίπου, αφού πρώτα προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές εντός του Δάσους.
Φυσικά η διακοπή έγινε μόνο μετά από μεγάλη πίεση των κατοίκων του Χαϊδαρίου προς τις αρμόδιες Αρχές και ιδιαίτερα προς τη Δασική Υπηρεσία και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) στο οποίο έχει παραχωρηθεί μέρος του Ποικίλου όρους για εργασιοθεραπεία των ασθενών. Το εν λόγω Ψ.Ν.Α. έκανε μήνυση στον ιδιώτη για την αυθαίρετη εκτέλεση των εργασιών εντός της ιδιοκτησίας του.

2) Του Δήμου Χαϊδαρίου ο οποίος συνέχισε τις ίδιες εργασίες (παρότι δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες Μη δασοτεχνικές) υλοποιώντας το έργο «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί», χρησιμοποιώντας ακέραια τις προηγούμενες παρεμβάσεις, του παραπάνω ιδιώτη, ως υφιστάμενη κατάσταση κατά μήκος του τμήματος του δασικού δρόμου, ανοίγοντας επιπλέον χαντάκι πλάτους 0,40m και βάθους 0,40m περίπου, τοποθετώντας κρασπεδόρειθρα με οπλισμένο σκυρόδεμα. Εντός του χαντακιού τοποθέτησε πλαστικό σωλήνα PVC για να τοποθετηθούν τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, διαμόρφωσε βάσεις για την στήριξη των κιόνων φωτισμού κατά μήκος της διαδρομής και του σχεδιαζόμενου καθιστικού χώρου με κιόσκια κλπ.
Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέστηκαν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από το Δασαρχείο ούτε προβλεπόντουσαν από την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με τη Δασική Υπηρεσία στην οποία αναφέρεται το έργο ως μονοπάτι και οι εργασίες είναι δασοτεχνικές.
Μετά από κινητοποίηση των κατοίκων του Χαϊδαρίου και αφού συγκέντρωσαν 2000 υπογραφές υπέβαλαν αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί η ακύρωση του έργου γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί καμία κοινωνική ανάγκη. Το αντίθετο, μετά την υλοποίηση του υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει τις ορέξεις των πολλών διεκδικητών που υπάρχουν.
Το θέμα συζητήθηκε στις 14/01/08 στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά την συζήτηση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι το χαρακτήρισαν «ως μη ωφέλιμο».

Στη συνεδρίαση πήραν το λόγο και πολίτες από τους συλλόγους και τις περιβαλλοντικές κινήσεις του δήμου μας, οι οποίοι με επιχειρήματα τοποθετήθηκαν αρνητικά για το έργο και για τις μελλοντικές συνέπειες που θα προκύψουν. Μετά από τα παραπάνω ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου πρότεινε τροποποιήσεις στην επωνυμία και στην εκτέλεση του έργου, κάτι που έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

3) Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ότι το έργο θα συνεχιστεί και η ονομασία του, ως προς το σκέλος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι «Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση Δαφνί, περιοχής Ποικίλου όρους του Δήμου Χαϊδαρίου Νομού Αττικής». Η ονομασία του έργου παραμένει ίδια «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» κατά το σκέλος της χρηματοδότησης του. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι πλησίον του προς εκτέλεση έργου, το Δασαρχείο έχει ήδη διαμορφώσει χώρο αναψυχής με μονοπάτια, παγκάκια, τραπέζια κ.λπ. ήδη από την δεκαετία του 1980 και μάλιστα σε μεγάλη έκταση. Επομένως είναι προφανές ότι η περιοχή δεν έχει ανάγκη από επιπλέον χώρους αναψυχής. Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, για τους λόγους που οδήγησαν τον Δήμο να επιμένει στην εκτέλεση αυτού του νέου έργου παρά την αντίθετη άποψη των πολιτών.
Παράλληλα προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες μας ότι το δάσος δεν κινδυνεύει από το συγκεκριμένο έργο. Ο λόγος που δεν μπορεί να αλλάξει το όνομα του έργου είναι ότι αυτό έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος του έργου ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το κονδύλι της χρηματοδότησης του στην Ε.Ε.
Φυσικά οι τροποποιήσεις που έγιναν δεν είναι ουσιαστικές, όπως είχε δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στην μετονομασία του έργου. Η ουσιαστική μας ένσταση, η οποία και παραμένει, ήταν ότι μετά την υλοποίηση του έργου με το ίδιο όνομα «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» υπάρχουν πολλά περιθώρια για μελλοντικές παρεμβάσεις (υπάρχουν πολλές διεκδικήσεις) οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ‘αξιοποίηση’ του εναπομείναντος Ποικίλου Όρους από μεγάλα και μικρά συμφέροντα.

Ως εκ τούτων σας κάνουμε έκκληση να παρέμβετε άμεσα για την:
-ακύρωση του έργου και μεταφορά του κονδυλίου του έργου σε εργασίες εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας που τόσο έχει ανάγκη το Ποικίλο Όρος ή
-αλλαγή του χαρακτήρα του έργου και μετονομασία του από «Κατασκευή Περιφερειακής οδού για τη σύνδεση περιοχής Δάσους Χαϊδαρίου με το Δαφνί» σε μονοπάτι, και όλες οι παράνομες παρεμβάσεις που έγιναν στο παρελθόν να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή.

Προσβλέπουμε στη δηλωμένη ευαισθησία σας για θέματα περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι κάτοικοι παραμένουμε σε επιφυλακή αποφασισμένοι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα παρέμβαση όποτε και αν εκδηλωθεί αυτή.

Με τιμή,

Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Συλλόγου Αφαίας Χαϊδαρίου,

Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δαφνίου Χαϊδαρίου «ο Δαφναίος Απόλλων»,

Διαρκής Κίνηση για την υπεράσπιση των δασών και αλσών του Χαϊδαρίου.Δειτε εδώ σχετικές αναρτήσεις.