1/12/09

Η απάντηση της Γ΄ Αρχαιολογικής Εφορείας

Με αφορμή το Ψήφισμα που στάλθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ και τους συναρμόδιους φορείς [κλικ εδώ]
η Γ΄ΕΠΚΑ απαντάει με έγγραφό της, πως προτίθεται να αναλάβει την ανασκαφή των αρχαιοτήτων, που βρέθηκαν στο εργοτάξιο, εφόσον εξευρεθούν πόροι από το ΥΠ.ΠΟ ή από την ΕΡΓΟΣΕ ως αναταποδοτική προσφορά!

Δείτε αναλυτικά στις σχετικές αναρτήσεις [κλικ εδώ]