22/7/09

Κατάργηση κάθε ίχνους νομιμότητας !


Νέα παραβίαση της διακοπής εργασιών
από τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ και την εταιρία ΑΚΤΩΡ.

Από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ:

Καταργώντας κάθε ίχνος νομιμότητας, για τρίτη φορά η ΠΕΤΡΟΛΑ παραβίασε τις αλλεπάλληλες διακοπές εργασιών -τόσο στον χώρο της πρώην OWENS, όσο και στον Λόφο της Βλύχας- που έχει επιβάλλει η Πολεοδομία της ΝΑΔΑ ύστερα από τεκμηριωμένες καταγγελίες μας.
Σας αναφέρουμε ότι την Τρίτη 21/7/09 από τις 11 πμ έως τις 2 μμ τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ και η εταιρία ΑΚΤΩΡ παραβίασαν - εκ νέου- την διακοπή εργασιών που έχει επιβληθεί με την Φ.55 /09 Έκθεση Αυτοψίας της Πολεοδομίας Ελευσίνας (« Ανασύνταξη της από 23/6/09 Έκθεση Αυτοψίας ). Μεταφέροντας κάθε είδους μπάζα και χώματα από τον χώρο της πρώην ΟWENS, εκτέλεσαν νέες επιχωματώσεις και εκτεταμένες διαμορφώσεις σε τμήματα του Λόφου της Βλύχας, βόρεια των δεξαμενών 49,50,51 δημιουργώντας ανεπανόρθωτες βλάβες .
Επίσης , κατά τις ίδιες ώρες, εκτελέστηκαν εργασίες στον χώρο της πρώην OWENS παραβιάζοντας τις διακοπές εργασιών που έχουν επιβληθεί από την Πολεοδομία Ελευσίνας με τις Φ.54 /09 της 23.6.09 και φ.54/09 (α) της 2/7/09 Εκθέσεις Αυτοψίας.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο χώρος επέμβασης στον Λόφο της Βλύχας είναι καθορισμένος ως χώρος πρασίνου, τόσο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, όσο και του Δήμου Μάνδρας .