1/7/09

Το ΤΕΕ για την ΕΡΓΟΣΕ

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο (ΤΕΕ 11137):
Επιβάλλεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,προκειμένου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη μείωση της όχλησης που θα προκληθεί από τη λειτουργία του έργου. Θέματα, όπως της ηχορύπανσης στις θέσεις της επιφανειακής χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και με όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και άλλα μέσα, όπως υψηλή φύτευση, ηχοπετάσματα... (κλικ στις εικόνες)