2/4/09

Ερωτήσεις στη βουλή για : Χωματερή Σχιστού και Χωροταξικό σχεδιασμό στο Θριάσιο

ΘΕΜΑ: Παράνομη χωματερή στην περιοχή του Σχιστού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην περιοχή του Σχιστού παρατηρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του όρους Αιγάλεω, πάνω από το σταθμό μεταφόρτωσης των απορριμμάτων και στο πάρκινγκ της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως έχει δημιουργηθεί παράνομη χωματερή.

ΘΕΜΑ: Χωροταξικός σχεδιασμός στο Θριάσιο Πεδίο.

Η Δυτική Αττική και ιδιαίτερα το Θριάσιο Πεδίο είναι η περιοχή στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι αρνητικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης και άναρχης ανάπτυξης της χώρας κατά τον εικοστό αιώνα. Η βιομηχανία συνυπάρχει με την κατοικία, νέοι οικισμοί εμφανίζονται απρογραμμάτιστα και αυθαίρετα χωρίς καμία υποδομή, ρέματα καταπατούνται ή γίνονται αποδέκτες κάθε μορφής αποβλήτων, το φυσικό τοπίο βιάζεται καθημερινά, ο δασικός πλούτος οικοπεδοποιείται και παραδίδεται στα χέρια των κερδοσκόπων. Η έλλειψη οποιουδήποτε προγραμματισμού, χωροταξικού σχεδιασμού και καθορισμού χρήσεων γης επηρεάζει και την μορφή που λαμβάνει η ανάπτυξη της χώρας και την οικονομία, αλλά κυρίως καθορίζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων η οποία πολύ απέχει από τις απαιτήσεις του σήμερα.