6/3/09

4/3/09 Ημερίδα για τη μόλυνση στον κόλπο της ΕλευσίναςΣτον Κόλπο της Ελευσίνας έχουν διοχετευτεί τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων από τις βιομηχανίες της περιοχής. Σήμερα ο Κόλπος της Ελευσίνας ανακάμπτει αλλά παραμένουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης κυρίως λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων οργανικού άνθρακα, πετρελαιοειδών και βαρέων μετάλλων.
Στην ημερίδα με θέμα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας», παρουσιάστηκαν τα πορίσματα μακροχρόνιων εργασιών του ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την εξέλιξη της βιομάζας του φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και υδρογονανθράκων στην περιοχή. Από την έρευνα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, στο στενό Ψυτάλλειας-Κερατσινίου προκύπτει ότι ένα επιφανειακό στρώμα οργανικής λάσπης έχει καλύψει σημαντικό τμήμα του πυθμένα μεταξύ Ψυτάλλειας-Κερατσινίου ενώ σημαντική υποβάθμιση έχει υποστεί το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Παρουσιάστηκαν επίσης, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο 2009 να έχει διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Δράσης για την Περιβαλλοντική Αναγέννηση του Κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το 2020 .
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλες τις εισηγήσεις.


Για να δούμε, λέτε το 2020 να ξανακάνουμε μπάνιο στην Ελευσίνα….