22/3/09

22/3 Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

...εδώ, στην Δυτική εκδοχή του, με αλάτι πετρέλαιο και σκουριά.
Θριάσιο - Κόλπος της Ελευσίνας.