19/11/08

Από την Επιτροπή Αγώνα...

Γης μαδιάμ στον χώρο της OWENS ύστερα από την άδεια που χορήγησε στην ΠΕΤΡΟΛΑ η Πολεοδομία της Νομαρχίας.
Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες και ανοίγεται τεράστιο όρυγμα δίπλα στην ακτή.

Κατατέθηκαν Αιτήσεις Ακυρώσεως και Αναστολής κατά της άδειας μόνο από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ & το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ για ενημέρωση και ανάληψη δράσης στο «ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ»
Πέμπτη 20/11/08 στις 8.00 μμ

Η Συντονιστική Γραμματεία