4/11/08

Μαρούλια από την Ψυττάλεια !Αντιγράφουμε από την Καθημερινή

Την επαναχρησιμοποίηση των 900.000 τόνων νερού που χύνονται κάθε ημέρα στη θάλασσα από τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας εξετάζει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ενα βασικό πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η έλλειψη υποδομών για τη μεταφορά του νερού και την αποθήκευσή του, καθώς και η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση του νερού από βιολογικούς καθαρισμούς. Μεμονωμένες προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς γίνονται σε όλη την Ελλάδα, με παλαιότερη εκείνη της Θεσσαλονίκης.

Από τον βιολογικό στο χωράφι

Ελλείψει νομοθεσίας, οι όποιες προσπάθειες επανάχρησης εγκρίνονται από την Πολιτεία κατά περίπτωση. Το παλαιότερο και πιο εκτεταμένο πρόγραμμα αφορά την άρδευση του κάμπου της Θεσσαλονίκης, με ανάμειξη νερού από τον βιολογικό καθαρισμό με εκείνο του Αξιού, πρόγραμμα που «τρέχει» ήδη 10 χρόνια. «Πέρυσι αρδεύσαμε 15.000 στρέμματα και φέτος 25.000, κυρίως καλλιέργειες ρυζιού, καλαμποκιού και βαμβακιού», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Θανάσης Πανώρας, τακτικός ερευνητής στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων του Ινστιτούτου Εγγειων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ. «Το νερό των βιολογικών καθαρισμών δεν είναι για πέταμα. Είναι ένας πολύτιμος υδατικός πόρος που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε. Το νερό αυτό μπορεί, εφόσον υπόκειται τακτικούς ελέγχους, να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών ή αστικού πρασίνου, αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως στη βιομηχανία, ή για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων», σημειώνει. Ανάλογα προγράμματα έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη, σε πειραματικό επίπεδο, σε Κρήτη, Μεσολόγγι, Λαμία, Ξάνθη και άλλες περιοχές της χώρας.

παρόμοιες σελίδες : (1) , (2)