12/10/08

Για τη λίμνη Κουμουνδούρου, τότε και τώρα.


Το 421 π.Χ. η αθηναϊκή βουλή ψήφισε για την κατασκευή λίθινης γέφυρας στη λίμνη. Το πλάτος της ήταν 1,5 μέτρο για να εμποδίζεται η έλευση τροχοφόρων.


Η επιγραφή με το ψήφισμα 421 π.Χ.


Το έγγραφο 18/4/08 με το όποιο το Υπουργείο Ανάπτυξης παραχωρεί το χώρο του Στρατοπέδου ( πάνω από τη λίμνη) για την μετεγκατάσταση των δεξαμενών της SHELL.