13/6/08

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ,ΑΣΔΑ,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.

Υλοποιώντας τις αποφάσεις της ανοιχτής συνέλευσης που έγινε με πρωτοβουλία της Διαρκούς Κίνησης στις 26.5 ενημερώσαμε εγγράφως τον Δήμο Χαϊδαρίου (αριθμός πρωτοκόλλου 20858/13.06.08) και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Περιστερίου (αριθμός πρωτοκόλλου 3475/13.06.08) για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε σχέση με την πυρασφάλεια ατο Ποικίλο και στα άλση Δαφνίου και Νεολαίας. Εκτός από την ενημέρωση συμπεριλάβαμε και τις αντίστοιχες προτάσεις μας. Δεν έγινε δυνατόν να κάνουμε το ίδιο και με τον ΑΣΔΑ, γιατί τα γραφεία του ήταν κλειστά (11.30 π.μ.!). Θα το κάνουμε πια την Τρίτη.

Προς:
Δήμο Χαϊδαρίου,
- Υπεύθυνο Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κ. Κέντρη, Αντιδήμαρχο
- Προϊστάμενο Πυρασφάλειας κ. Συφοράκο

Η Διαρκής Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δασών και Αλσών Χαϊδαρίου:

· Ανταποκρινόμενη σε προτροπή του Δημάρχου για την καταγραφή ελλείψεων στον τομέα Πυροπροστασίας και την υποβολή προτάσεων για μια αποτελεσματική οργάνωσή της·

· Με γνώμονα την πάγια θέσης μας για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της περιοχής μας και της ποιότητας ζωής μας·

· Κατόπιν επανειλημμένων ελέγχων και επιτόπιων ερευνών στις δασικές περιοχές·

Καταθέτει στο Δήμο Χαϊδαρίου τις εξής προτάσεις:

1. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργούν μόνιμα και αποτελεσματικά οι δύο μπάρες στην περιοχή της Αφαίας και η μπάρα του Άνω Δάσους.

2. Να πληρωθούν με νερό όλες οι δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις κεραίες στο Ποικίλο Όρος.

3. Να τοποθετηθούν σε καίρια σημεία βαρέλια με άμμο, νερό και ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να καταστή δυνατή η άμεση κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς στην αρχή τους.

4. Να τοποθετηθεί μια δεξαμενή νερού στο τέρμα του αδιέξοδου δασικού δρόμου που βρίσκεται πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρου.

5. Ο Δήμος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε:
i. Να απομακρυνθούν από το Ποικίλο Όρος και το Άλσος Νεολαίας τα ήδη κατεστραμμένα λάστιχα ποτίσματος που αποτελούν σοβαρότατες εστίες πυρκαγιάς λόγω της ευφλεκτότητας του υλικού τους.

ii. Να αντικατασταθεί η κατεστραμμένη δεξαμενή νερού στην Αφαία.

iii. Να γίνει άμεσος και αποτελεσματικός καθαρισμός των εύφλεκτων υλικών (σκουπίδια, ξερά χόρτα, κ.λ.π.) στις παραπάνω περιοχές.

Η Κίνησή μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
mail: diakinxaid@gmail.com
Χαϊδάρι 13 Ιουνίου 2008