29/5/08

Υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου Χαϊδαρίου για την πυρασφάλεια

Στην προηγούμενη ανάρτηση γίνεται αναφορά στο δισέλιδο του Δήμου, σας το παρουσιάζουμε...