17/3/08

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

Μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος υποβάλλουν προς έγκριση στα διοικητικά τους συμβούλια ΔΕΗ και Χαλυβουργική. Βάση αυτού, η μονάδα θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, θα έχει συνολική ισχύ 880 μεγαβάτ και θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα. Το μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία ξεχωριστής ανώνυμης εταιρείας, με τη Χαλυβουργική να κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και τη ΔΕΗ το 49%.
Mερικές μόνο από τις συνέπειες που θα προκληθούν στο περιβάλλον στην περίπτωση που λειτουργήσει το εν λόγω εργοστάσιο είναι:
-θα αυξηθεί κατά 2000 τόνους το διοξείδιο του αζώτου, την ώρα που όλες οι βιομηχανίες που λειτουργούν στην περιοχή εκπέμπουν 3000 τόνους. Ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό,
-τα καυσαέρια θα αυξηθούν σε 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ώρα, εκπομπή 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα καυσαέρια όλων των εργοστασίων,
-θα οδηγήσει σε βέβαιη αύξηση του όζοντος σε όλη την περιοχή της Πρωτεύουσας, αφού έχει αποδειχτεί ότι η ρύπανση της περιοχής μας με δυο μηχανισμούς μεταφέρεται στο Λεκανοπέδιο Αθηνών,
-θα οδηγήσει σε εκπομπή 1.8 εκ. τόνους το χρόνο διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα 10πλάσια από τα σημερινά δικαιώματα της εταιρίας,
-θα οδηγήσει συνολικά σε ρύπανση της ατμόσφαιρας ισοδύναμης προς την κυκλοφορία 1,8 εκ. οχημάτων ημερησίως,
-η μονάδα θα κατασκευασθεί σε θαλάσσιες επιχωματώσεις 500 στρ.,
-θα υπάρξει ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις διαδικασίες ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, η οποία απειλεί να καταστρέψει κάθε είδος θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.
Διαβάστε το ψήφισμα του Δ.Σ Ελευσίνας