30/9/07

Καθαρισμός στο Άλσος Δαφνιού (30/9/07)Μαζέψαμε αρκετά από τα σκουπίδια που υπάρχουν στο Άλσος Δαφνιού κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών. Αφήσαμε τις σακούλες στην άκρη της λεωφόρου, στα τρία παραπάνω σημεία , ώστε να περάσουν τα απορριμματοφόρα να τις μαζέψουν. Για να δούμε, αυτό τουλάχιστον θα μπορέσουν να το κάνουν ;