5/3/14

Σοβαρή καταγγελία εργαζομένου των ΕΛΠΕ στο ΕCOELEUSIS


Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ εμπιστεύονται το  ΕCOELEUSIS για να καταγγείλουν διάφορα περιστατικά και συμβάντα στα διυλιστήρια της Ελευσίνας αλλά και του Ασπροπύργου. Συμβάντα  τα οποία η διοίκηση των ΕΛΠΕ αποκρύπτει ακόμα και από τις αρχές.
Η επιστολή που λάβαμε και δημοσιοποιούμε σήμερα είναι σοβαρή και αξιοπρόσεκτη, καθώς  θίγει συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας του εξοπλισμού του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Υπενθυμίζεται ότι  ύστερα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις (παραμόρφωση του αντιδραστήρα της μονάδας 32)  η εταιρεία προχωρεί από την Τρίτη 4 Μαρτίου σε διακοπή λειτουργίας πολλών παραγωγικών μονάδων  με σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών.
Καθώς η εταιρεία έχει απολέσει την αξιοπιστία της, παροτρύνουμε κι άλλους εργαζόμενους να μας γνωστοποιήσουν εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας της λειτουργίας της εγκατάστασης,  περιστατικά ατυχημάτων, δυσλειτουργιών και αστοχιών του κρίσιμου εξοπλισμού του διυλιστηρίου.
Ήδη το περιεχόμενο της επιστολής έχει διαβιβαστεί σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές ( αδειοδοτούσες και ελεγκτικές) προκειμένου να διερευνήσουν -όπως έχουν υποχρέωση- και χωρίς χρονοτριβή τη βασιμότητα όλων των καταγγελλομένων και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα υποχρεώσουν την εταιρεία – η οποία έχει απολέσει την αξιοπιστία της  – στην λήψη μέτρων.
Η θέσπιση μόνιμης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ για τον συστηματικό έλεγχο των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών στο Θριάσιο παραμένει το μέγα ζητούμενο.  Είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η πολιτεία για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους.
Ολόκληρη η επιστολή του εργαζόμενου,
στο ecoeleusis